Euro 2020 Постапка за пристап на Националната арена во Букурешт, Романија за натпреварите на УЕФА ЕУРО 2020 – ffm.mk

Земајќи ја предвид важечката национална легислатива во врска со развојот на спортски настани за време на пандемијата КОВИД-19, следниве категории лица можат да присуствуваат на натпреварите ЕУРО 2020 на трибините на Националната арена во Букурешт: А. Лица кои се...