Despre noi

MACEDONENII DIN ROMÂNIA – Populaţie vorbitoare de limbă slavă, de religie ortodoxă, venită de pe teritoriul Macedoniei, pe teritoriul României în valuri succesive de migraţie, începând cu secolul XI.

INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

MACEDONEAN – 1. Popor din ramura slavilor de sud, care locuieşte în ţările din Peninsula Balcanică de religie, in majoritate, creştin – ortodoxă.
2. Care aparţine Macedoniei sau macedonenilor, referitor la Macedonia sau macedoneni (Dicţionarul Enciclopedic – Editura Enciclopedică – 2001 – Bucureşti, Volumul IV – p. 193).
3. Persoană care face parte din populaţia de bază a Macedoniei sau este originară de acolo (Dictionarul Explicativ al Limbii Române – Academia Romana, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan” – 1998 – Bucureşti – p. 589).

CINE SUNTEM NOI?

Asociaţia Macedonenilor din România – A.M.R., a fost înfiinţată în anul 2000 ca urmare a iniţiativei unui grup de macedoneni inimoşi.
Macedonenii sunt recunoscuţi ca minoritate naţională în România din anul 2000, alături de alte 19 etnii (armeana, albaneza, bulgara, ceha, croata, evreiasca, elena, germana, italiana, maghiara, poloneza, rusa lipoveană, rroma, ruteana, slovaca, sarba, tătara, turca şi ucraineana).
Din anul 2001 asociaţia noastră este membră, alături de organizaţiile tuturor celorlalte etnii din România, în Consiliul Minorităţilor Naţionale, organ consultativ de specialitate al Guvernului României.
Încă din anul înfintării sale A.M.R. a reuşit sa obtină sprijinul etniei macedonene şi implicit voturile necesare pentru a avea reprezentare parlamentară.
La alegerile din anul 2004 susţinerea primită de către AMR din partea macedonenilor a fost şi mai mare, etnia macedoneană fiind reprezentată acum în Parlamentul României,Camera Deputaţilor.
Vă puteţi adresa deputatului etniei atât prin intermediul conducerii filialelor AMR, cat şi la biroul parlamentar din Bucureşti str. Thomas Masaryk nr. 29 sector 2, telefon 021 – 212. 09. 22, fax. 021 – 212. 09. 23, de luni până sâmbătă, între orele 10 – 19 sau la e-mailul: contact@asociatia-macedonenilor.ro

.

CARE ESTE SCOPUL NOSTRU?

Scopul Asociaţiei Macedonenilor din România – A.M.R. este acela de a:

 • Reprezenta public, promova şi ocroti interesele etniei macedonene din România;
 • Aprofunda cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei macedonenilor;
 • Apăra şi lărgi drepturile individuale ale membrilor minorităţii macedonene din România;
 • Întări raporturile de colaborare româno-macedonene.
PLANURI DE VIITOR

 • Continuarea programului de promovare şi sprijinire a artiştilor din diverse domenii şi în special a copiilor şi a tinerilor talentaţi,
 • Înfiinţarea unui muzeu etnografic macedonean,
 • Organizarea propriului festival folcloric,
 • Acordarea de burse naţionale şi internaţionale pentru cei mai merituosi copii şi tineri,
 • Derularea de programe tradiţionale pentru vârstinici,
 • Implicarea tinerilor în păstrarea şi dezvoltarea moştenirii culturale tradiţionale,
 • Implicarea dumneavoastră în programele şi proiectele noastre aflate în derulare,

 

 

CARE SUNT REALIZĂRILE NOASTRE?

Asociaţia Macedonenilor din România – A.M.R., prin efortul membrilor săi, a reuşit să-şi concretizeze o parte din ţelurile sale:

 • Infiinţarea a 29 de filiale in 11 judeţe,
 • Organizarea de cursuri de limbă macedoneană,
 • Editarea de publicaţii de interes pentru membrii etniei,
 • Editarea creaţiilor literare ale autorilor de origine macedoneană,
 • Organizarea de expoziţii şi manifestări ale artiştilor aparţinând etniei,
 • Acordarea de premii şi burse celor mai merituoşi membri ai etniei,
 • Organizarea de seminarii, mese rotunde şi dezbateri pe teme de interes specifice,
 • Organizarea de tabere şi excursii pentru cei mai merituoşi membri, în special copii şi tineri, în România şi în Macedonia,
 • Înfiinţarea unei trupe de teatru de copii,
 • Înfiinţarea mai multor ansambluri folclorice – ansamblul „Ilinden 2002”, ansamblul „Raze Macedonene”, ansamblul „Sonte”, ansamblul „Copiii Soarelui”
 • Sărbătorirea principalelor evenimente laice şi religioase din viaţa macedonenilor,
 • Acordarea de ajutoare membrilor etniei aflati in nevoie,
 • Dezvoltarea constinţei de etnic macedonean,
 • Păstrarea şi transmiterea generaţiilor tinere a patrimoniului tradiţional macedonean.

Mai sunt însă multe de facut şi de construit pentru a putea vorbi cu adevarat de realizarea scopului propus – acela de a reprezenta public cu onoare, de a promova şi de a ocroti interesele etniei macedonene din România.