Alexandru Macedonski

FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE LITERATURĂ

„ALEXANDRU MACEDONSKI”,

EDIŢIA A VII-A

Alexandru Macedonski (14 martie 1854–24 noiembrie 1920) a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană. Supranumit „Poetul Rondelurilor”, inspirându-se din literatura franceză, Macedonski a fost primul reprezentant al Simbolismului în literatura română, inițiatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul” şi a susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o polemică permanentă cu junimiștii – Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. Pe de altă parte, Alexandru Macedonski a încurajat, la începuturile activității lor scriitoricești, numeroși tineri talentați, printre care George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

În memoria sa şi pentru a continua acţiunea de promovare a tinerilor scriitori talentaţi, începând din 2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, în acest an, -Concursul Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” – ediția a VII-a, adresat acelora care nu au debutat în volum.

Întrucât poetul Alexandru Macedonski este de etnie macedoneană, concursul se adresează scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor cetăţenilor români care vor să participe la acest festival, organizat sub egida A.M.R.

REGULAMENT DE PARTICIPARE PERSOANE CU VÂRSTA PESTE 18 ANI

Pentru secţiunea POEZIE:

Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite, într-un fişier word, un grupaj de 20 poeme, cu motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul ataşat poemelor, datele de identitate, adresă de mail, telefonul şi adresa de corespondență a autorului.

Pentru secţiunea PROZĂ:

Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite, într-un fişier word, un text de maxim 20 pagini (proză scurtă, fragment de roman), cu motto, iar într-un fişier separat se va scrie motto-ul ataşat textului, datele de identitate, adresă de mail, telefonul şi adresa de corespondență a autorului.

Concursul este deschis şi creatorilor sub 18 ani, care pot participa cu creaţii literare ale copiilor, sau adolescenţilor.

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

Înscrierile pentru concurs se pot face în perioada 1 iunie – 31 iulie 2020.

PREMIILE ACORDATE

Pentru secţiunea POEZIE:

 • Premiul I: 600 lei;
 • Premiul II: 500 lei;
 • Premiul III: 400 lei.

Pentru secţiunea PROZĂ:

 • Premiul I: 600 lei;
 • Premiul II: 500 lei;
 • Premiul III: 400 lei. 

PREMIILE PENTRU SECŢIUNEA SUB 18 ANI:

Pentru secţiunea POEZIE:

 • Premiul I: 500 lei;
 • Premiul II: 400 lei;
 • Premiul III: 300 lei.

Pentru secţiunea PROZĂ:

 • Premiul I: 500 lei;
 • Premiul II: 400 lei;
 • Premiul III: 300 lei. 

În perioada 1 iunie – 31 iulie, se va desfășura înscrierea și jurizarea lucrărilor de către un juriu format din trei persoane, membri ai unor asociații de specialitate, din România, sau a căror activitate se desfășoară în instituții de stat, sau particulare, care au, ca domeniu de activitate, cultura.

Fiecare membru al juriului, în mod individual, va evalua, cu note de la 1 la 10, fiecare lucrare prezentată spre jurizare, după care se va face o medie.

În perioada 1 – 4 august 2020, se vor face demersurile pentru centralizarea notelor de la membrii juriului, anunțarea câștigătorilor și începerea îndeplinirii formalităților pentru acordarea premiilor.

În perioada 3-4 august 2020, câștigătorii concursului vor fi contactați personal și numele acestora va fi afișat pe site-ul Asociației.

Premianţii care nu vor răspunde pozitiv, în maxim 24 de ore, la cererile organizatorilor, referitoare la îndeplinirea formalităților de acordare a premiilor, vor pierde premiul, urmând ca acesta să fie acordat următorului participant, de pe lista de jurizare.

Pe data de 15 august, la ora 11.00, se va desfăşura festivitatea de premiere, prin intermediul programului ”Zoom”.

Cu această ocazie, premianţii vor primi invitaţii virtuale.

Informații suplimentare

Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Asociaţiei Macedonenilor din România: concurs.alexandru.macedonski.VIII@asociatia-macedonenilor.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0722.251.947 şi pe site-ul www.asociatia-macedonenilor.ro

GDPR – vă rugăm să citiți cu atenție

REGULAMENT

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679

 

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Prezentul Regulament se afla in deplina concordanta cu STATUTUL ASOCIAȚIEI MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA (denumită în continuare A.M.R.), fiind întocmit de A.M.R. cu sprijinul consultantului pentru protecția privind prelucrarea datelor personale, dispozitiile sale se aplică tuturor  membrilor AMR si deopotriva colaboratorilor sau salariaților din cadrul A.M.R. (inclusiv in cadrul filialelor sau punctelor de lucru).  

Art.2. Regulamentul transpune, în general, prevederi din actele normative, precum:

– Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE .

 

 1. DREPTURI, OBLIGATII ŞI RELAŢII DE SERVICIU – ANGAJATOR/SALARIAȚI

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art.4. Drepturile si obligațiile ASOCIATIEI (A.M.R.)

 • In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal (RGPD), A.M.R. este operator de date personale.
 • Aceasta are dreptul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, oricare și toate datele cu caracter personal furnizate de Salariat/membru/colaborator.

 

Art.5. Cum colectează Angajatorul (A.M.R.) datele cu caracter personal ale Salariatului/colaboratorului/membrului?

 • Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziție de Salariat, colaborator sau membru, la angajare sau la inceputul colaborarii sau la primirea membrilor in asociatie, dar și ulterior, ori de câte ori intervin schimbări în situația personală care conduc la modificări ale documentelor de identitate și actelor de stare civilă, componența familiei, evenimente în familie, schimbări ale adresei de domiciliu sau reședință, schimbări în calificarea profesională, absolvirea de noi cursuri de specializare și calificare, schimbări în situația medicală, etc., la eliberarea actelor de identitate noi, dar și în alte circumstanțe asemănătoare.
 • (A.M.R.) poate colecta date cu caracter personal cu privire membrii sai, la colaboratori sau salariati în anumite împrejurări, inclusiv:
 1. în momentul în care solicita acordarea de concedii;
 2. în momentul în care solicita sprijin din partea Angajatorului;
 3. în momentul în care utilizează rețeaua internet disponibilă pentru atribuțiile de serviciu;
 4. la transmiterea și/sau primirea corespondenței e-mail de serviciu;
 5. pentru participarea la evenimente sau cursuri puse la dispoziție de Asociatie;
 6. pentru autorizare în cadrul procedurilor de acces în clădire;
 7. pentru derularea unor proceduri judiciare sau de executare silită asupra veniturilor salariatului, din partea terților;
 8. la stabilirea unor împrejurări care afectează activitatea și/sau obiectivele Asociatiei cum ar fi: concurența neloială, conflictul de interese, abaterile disciplinare, fapte de natură penală;
 9. pentru identificarea abaterilor de la regulile stabilite de Asociatie, conform legii;
 10. pentru asigurarea de măsuri privind supravegherea sănătății;
 11. pentru controlul obligatoriu de medicina muncii și derularea activității de supraveghere în domeniul sănătății și securității în muncă;
 12. la evaluarea și monitorizarea performanței profesionale, respectiv pentru stabilirea atribuțiilor și responsabilităților;
 13. atunci când Salariații comunica cu alți Salariați între structurile de personal organizate sau cu alte persoane fizice și entități juridice în interesul activităților Angajatorului;
 14. evidență contabilă și salarizare, stabilirea și plata cotizatiilor, taxelor și impozitelor prevăzute de lege, stabilirea și acordarea altor drepturi prevăzute de lege pentru membri, colaboratori sau Salariați, evidența vechimii în muncă și a stagiilor de cotizare, arhivarea dosarului de personal și a evidenței contabile în legătură cu salariul și componentele acestuia, în scopul prevenirii fraudelor, etc.
  • În anumite situații, Asociatia (A.M.R.) colectează date cu caracter personal cu privire la salariat de la o sursă terță. Spre exemplu, de la entități juridice cu care salariații au avut relații de muncă, de asociere, afiliere, legături de afaceri, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din arhivele publice (Portalul instanțelor de judecată, Registrul Comerțului, ANAF, DITL, altele).

 

Art.6. Ce date colectează ASOCIATIA (A.M.R.)?

 • Pentru a ne îndeplini obiectul de activitate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și în scopul pentru care s-a semnat colaborarea, nu colectăm mai multe date cu caracter personal față de cât este necesar și nu colectăm integral toate datele cu caracter personal de la fiecare persoană.
 • Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect.
 • Asociatia colectează și procesează următoarele categorii de date:
 1. date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de conducere, al cardului de sănătate și alte informații conținute în acestea (de exemplu, data și locul nașterii, cetățenia, sexul), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online, situație militară, date din actele de stare civilă, numărul de marcă;
 2. profesia, numele și prenumele membrilor de familie și data nașterii (inclusiv copiii), numele și prenumele foștilor membri de familie, numele și prenumele unor terțe persoane aflate în legătură cu salariatul (conținute în hotărâri judecătorești sau în proceduri de executare silită), în întreținere, situația familială sau evenimente de familie;
 3. locul muncii, experiență profesională (acte studii, calificări, specializări) notificări, preavize în caz de demisie și concediere, durata concediului de odihnă, condițiile de muncă, situații de conflict de interese ori de concurență neloială, rezultate obținute la testări, examene sau evaluări, conflicte la locul de muncă, conținutul clauzelor contractuale, planul de carieră al Salariatului, altele asemenea;
 4. categorii de date cu caracter special, date privind etnia, confesiunea religioasă, apartenența sindicală, date privind starea de sănătate, date personale referitoare la fapte penale sau contravenții, date biometrice, date privind convingerile filozofice, opiniile politice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
 5. informațiile care aparțin vieții dumneavoastră profesionale;
 6. informații de natură financiară (de exemplu, venituri, taxe, ajutoare, istoricul veniturilor, data și numărul dosarului de pensie, datele bancare, conturile bancare, cardurile), veniturile și alte beneficii obținute de la Angajator, rețineri salariale, prejudicii produse Angajatorului sau terților, date privind plățile, cum ar fi datele necesare în vederea prelucrării plăților salariilor și a oricăror alte venituri; executări silite asupra veniturilor din salarii, plăți efectuate;
 7. informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un proiect sau raport sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, solicitări și proiecte în care ați fost implicat, desfășurarea activității, integral;
 8. informații privind acțiunile în instanță/executare îndreptate împotriva dumneavoastră sau inițiate de dumneavoastră în relațiile de muncă și de familie; acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau a rudelor și/sau afinilor dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră, care s-ar putea dovedi relevante în conflictul de interese;
 9. informații colectate din surse publice, baze de date de integritate și birouri de credit, informații primite de la autorități sau persoane care exercită funcții sau servicii publice (avocați, notari, executori, alții);
 10. orarul intrărilor și ieșirilor din sediile unde Asociatia își desfășoară activitatea;
 11. informații referitoare la locația efectuării anumitor operațiuni: alimentare card benzină/motorină, locații și deplasare monitorizată pentru autovehiculele aflate în proprietatea Angajatorului (acolo unde este cazul);
 12. informații rezultate în urma înregistrării audio, și meta date stocate pe serverele Asociatiei (acolo unde este cazul);
 13. semnătura;
 14. orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Asociatie;
 15. orice alte informații care sunt necesare desfășurării activității Asociatiei.

 

Art.7 Cum utilizează datele Asociatia (A.M.R.)?

 • Datele cu caracter personal ale membrilor, salariatilor sau colaboratorilor vor fi utilizate în evidența internă a A.M.R., și anume: evidențele financiar-contabile, evidența resurselor umane, REGES / REVISAL, SSM, SU și PSI etc., precum și în formele de evidență ale furnizorilor externi ai A.M.R. care prestează servicii SSM, SU, servicii medicale, de eliberare tichete de masă, de telefonie mobilă, evidențele trimise instituțiilor naționale (Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate etc.), pentru evaluarea activității profesionale, pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la dispozițiile legale sau contractuale, în special a fraudelor, pentru localizarea bunurilor sustrase, pentru asigurarea pazei incintelor Angajatorului, pentru prevenirea și probarea eventualelor sustrageri ale bunurilor Angajatorului sau ale Salariaților, inclusiv pentru prevenirea și combaterea actelor de sabotaj intern, sustragere de informații ori pentru îndeplinirea unor obligații legale sau solicitări din partea instituțiilor statului, precum și pentru apărarea intereselor legitime ale Angajatorului.
 • Informațiile furnizate de membrii/ colaboratori/Salariati vor fi stocate pe întreaga durată de existență a A.M.R., putând fi păstrate de entitatea rezultată în urma fuziunii, divizării / desprinderii (dacă este cazul), după cum urmează:.
 1. Datele din cartea de identitate sau pașaport, din certificatul de naștere, din actele de studii, funcția ocupată în cadrul societății și veniturile obținute – pentru 50 de ani in cazul salariatilor, conform dispozițiilor legale privind arhivarea datelor necesare calculării drepturilor de pensie;
 2. Datele de supraveghere video – 30 de zile de la înregistrare, după care sunt șterse automat de către sistem;
 3. Toate celelalte categorii de date – fie la împlinirea a 3 ani de la încetarea raporturilor de colaborare/muncă, fie la finalizarea eventualelor dispute pentru care este necesară folosirea acestor date ca mijloace de probă.
  • Datele cu caracter personal furnizate de membru/colaborator/salariat nu vor fi folosite în scop publicitar sau pentru a primi mesaje nesolicitate și nu vor fi transmise altor persoane, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în lege.

 

Art.8. Drepturile si obligațiile membrului/ colaboratorului/salariatului AMR

 • În activitatea curentă, daca salariatul AMR va interfera și va avea acces la informații și date cu caracter personal (orice date care conduc direct sau indirect la identificarea unei persoane sau o pot face identificabilă, acestea fiind orice tip de informații care fac referire la o persoană și pentru care este necesară păstrarea secretului profesional în scopul respectării legii), urmeaza sa respecte legea si principiile aplicabile.
 • Angajatul poate procesa date cu caracter personal atât în numele AMR, aceasta fiind în calitate de operator, cât și în numele altor entitati care au calitatea de operator colaborator, le poate transmite unei persoane împuternicite de către operator sau altor destinatari. Angajatul va utiliza datele cu caracter personal în limita atribuțiilor încredințate de Angajator.
 • Angajatul:
  1. este obligat să respecte secretul profesional și confidențialitatea asupra oricăror aspecte ale activității sale, în condițiile legii, ale Statutului și ale procedurilor, politicilor de confidențialitate și instrucțiunilor primite din partea Angajatorului; această obligație include păstrarea secretului profesional cu privire la datele cu caracter personal la care a avut acces, respectiv:
 • date cu caracter personal referitoare la membri, reprezentanții A.M.R., angajați, angajații persoanelor împuternicite, angajații altor operatori de date și orice altă persoană fizică, așa cum acestea sunt menționate în procedurile și politicile interne comunicate periodic de Angajator; spre exemplu: numele și prenumele, data nașterii, locul nașterii, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, adresa domiciliului/rezidența, telefon, e-mail, corespondența primită/purtată, date despre copii, membri de familie, locuință, fotografii, înregistrări video în sistem CCTV, altele.
 • categorii de date cu caracter special, date cu caracter personal sensibile; spre ex: date referitoare la datele medicale, rasa, etnia, orientarea politică, religia, convingerile filozofice, apartenența sindicală, date privind starea de sănătate, date despre viața sexuală sau orientarea sexuală, date personale referitoare la fapte penale sau contravenții, date genetice și biometrice, altele.
 • informațiile care aparțin vieții private a unei persoane, precum și informațiile referitoare la viața profesională sau publică;
  1. are obligația de respectare a procedurilor de securitate și a politicilor A.M.R., a tuturor normelor care îi vor fi comunicate în legătură cu postul ocupat, inclusiv cele cu privire la securitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal;
  2. are obligația de a respecta dreptul la propria imagine, la viață intimă, familială și privată al persoanelor cu care interferează în activitatea profesională, precum și secretul corespondenței;
  3. trebuie să dea dovadă de onestitate, probitate, corectitudine, confidențialitate;
  4. participă la toate formele specifice de pregătire și perfecționare profesională organizate sau plătite de Angajator, inclusiv la sesiunile de instruire cu privire la implementarea proceselor de protecție a datelor cu caracter personal;
  5. respectă dispozițiile din documentele interne ale A.M.R., procedurile și politicile interne comunicate periodic de Angajator sau de persoanele desemnate în acest scop de Angajator, cum ar fi: politici și proceduri de lucru, decizii, dispoziții, instrucțiuni de lucru;
  6. este obligat să se supună controlului și evaluărilor periodice ale Angajatorului cu privire la protecția datelor cu caracter personal, modalitatea în care le prelucrează, scopul, categoriile de date prelucrate, mijloacele prelucrării, limitările utilizării datelor și orice detalii pe care Angajatorul va considera necesar să le auditeze, verifice, evalueze, controleze;
  7. utilizează corect dotările și facilitățile puse la dispoziție de Angajator (mașină, telefon, card, computer etc), iar la încetarea raporturilor de muncă le restituie pe bază de proces-verbal de predare-primire, după ce în prealabil au fost eliminate toate elementele ce țin de viața privată a Angajatului și datele sale personale;
  8. respectă toate regulile de securitate proprii A.M.R., dar și pe cele privind accesul în clădiri și spații aparținând A.M.R., în locurile unde își desfășoară activitatea sau unde se deplasează în interes de serviciu, publice sau private, acceptând faptul că îndeplinirea atribuțiilor de serviciu are drept consecință prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Angajator sau de către alți operatori asociați sau împuterniciți – terți, iar în unele situații Angajatul poate face obiectul filmărilor, înregistrărilor audio (voce) sau video, fotografiilor, comunicărilor interne, dezvăluirii datelor despre familie, copii, date medicale sau orice alte date care trebuie procesate în scopul și în măsura necesară îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului sau al îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Angajatorului; în măsura în care aceste prelucrări nu au drept temei îndeplinirea unei obligații legale sau a obligațiilor contractuale ce revin Angajatorului (sau alt temei prevăzut de Regulamentul general privind protecția datelor), aceste prelucrări vor fi efectuate numai in temeiul consimțământului exprimat de angajat.
  9. în condițiile în care este victima unui incident de securitate informațională sau cu privire la datele personale ale A.M.R. ori dacă sesizează un incident cu privire la datele personale aparținând unei alte persoane fata de care Angajatorul are obligații/răspunderi specifice unui operator sau împuternicit, va aduce la cunoștința Angajatorului incidentul, potrivit procedurilor specifice și în termenul înscris în procedură;
  10. cooperează cu Angajatorul si/sau cu ceilalți angajați, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal;
  11. cooperează, atât timp cât este necesar, cu Angajatorul și/sau cu ceilalți angajați sau prestatori, pentru a permite Angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate si sănătate și pentru protecția datelor personale în domeniul său de activitate;
  12. este dator să își decline calitatea și să își probeze identitatea în fața tuturor persoanelor cu care interferează în interes profesional, în interesul atribuțiilor și sarcinilor primite, dar și în fața instituțiilor și autorităților statului cu care poate intra în contact;
  13. la încetarea raporturilor de muncă va preda integral, pe bază de proces-verbal, în vederea arhivării, toate documentele aferente activității depuse referitoare la datele cu caracter personal și securitatea informației. Predarea pe bază de proces verbal, numerotat și datat, a documentelor menționate mai sus are semnificația faptului ca începând cu acel moment Angajatul nu mai are acces si nu mai prelucrează datele cu caracter personal aferente activității depuse. Cu toate acestea, Angajatul este ținut in continuare de obligația de confidențialitate cu privire la securitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal la care a avut acces în executarea atribuțiilor de serviciu. Obligațiile Angajatului de păstrare a confidențialității și de respectare a secretului profesional cu privire la securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal la care a avut acces în exercitarea funcției/atribuțiilor de muncă subzistă încetării raporturilor de muncă fiind în continuare răspunzător de orice prelucrare ilegala si/sau dezvăluire neautorizată efectuată în legătură cu munca depusă sau datele cu caracter personal la care a avut acces;
  14. la încetarea raporturilor de muncă, în ultima zi de lucru, va preda, pe bază de proces-verbal, toate instrumentele, dispozitivele, laptop, calculator, computer, telefon, unități externe de stocare, mașină, aferente activității depuse, dar după ce în prealabil acestea au fost supuse proceselor de eliminare a stocării datelor cu caracter personal ale Angajatului.

 

 

III. DREPTURI, OBLIGATII ŞI RELAŢII  – MEMBRI A.M.R.

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art. 9  A.M.R. are dreptul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, oricare și toate datele cu caracter personal furnizate de membrii săi.

 

Art. 10 Cum colectează A.M.R. datele cu caracter personal ale membrilor?

 

 • Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția A.M.R. de fiecare membru în scopul obținerii calității de membru, prin completarea formularului de ADEZIUNE care cuprinde Declarația Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • M.R. poate colecta și prelucra date cu caracter personal și în următoarele scopuri:
 • înscrierea ca membru al Asociației Macedonenilor din România și încasare cotizație;
 • furnizarea de informații cu privire la activitățile (organizare de congrese, simpozioane, colocvii, conferințe de presă, manifestări culturale și sportive, expoziții, tabere și excursii, festivaluri, lansări de carte, etc), proiectele naționale și internaționale derulate de Asociație și punctele sale de lucru;
 • acordarea de burse naționale și internaționale, premii și diplome de merit;
 • derularea de programe tradiționale pentru vârstnici, implicarea tinerilor în păstrarea și dezvoltarea moștenirii culturale tradiționale;
 • fotografierea și filmarea unor evenimente organizate de Asociație sau Punctele sale de lucru și arhivarea acestor fotografii și filmări în scopuri statistice ori de cercetare istorică;

 

Art. 11 Ce date colectează A.M.R. de la membrii săi și alte persoane care prestează servicii pentru A.M.R. ?

 • Pentru buna funcționarea a A.M.R., îndeplinirea obligațiilor legale și scopul pentru care ați devenit membru sau pentru serviciile pe care le prestați pentru noi, nu colectăm mai multe date cu caracter personal față de necesar.
 • M.R. colectează și procesează în funcție de scopul urmărit, următoarele categorii de date:
 1. La înscriere pe formularul de Adeziune: numele și prenumele, data și locul nașterii, prenumele părinților, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, CNP, profesia, numărul de telefon, adresa de email, semnătura;
 2. În cazul acordării unui premiu în urma unui concurs: numele și prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, data și locul eliberării actului de identitate, CNP. În acest caz datele cu caracter personal sunt prelucrate și pe Contractul de acordare a premiului.
 3. În cazul prestării unor servicii sau lucrări materiale sau intelectuale constând în jurizarea unor lucrări: numele și prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, CNP și semnătura.
 4. În cazul prestării serviciilor de Cenzor: numele și prenumele, adresa de domiciliu, data și locul nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate, profesia și semnătura.
 5. În cazul cesionării unor materiale: numele și prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, data și locul eliberării actului de identitate și semnătura.

 

Art. 12 Cum utilizează A.M.R. datele membrilor săi?

 • Datele cu caracter personal ale membrilor A.M.R., vor fi utilizate în evidența internă, și anume: evidențele financiar-contabile, evidența membrilor, acordarea către membrii săi de asistență socială sub diferite forme (ajutoare, burse pentru taxe școlare, etc.), îndeplinirea unor obligații legale sau solicitări din partea instituțiilor statului, precum și pentru interesele legitime ale A.M.R.;
 • Informațiile furnizate vor fi stocate pe perioada cât persoanele vizate vor fi membri ai A.M.R. dar nu mai mult de 10 ani de la data la care și-au exprimat solicitarea de a se retrage;
 • Datele cu caracter personal ale membrilor A.M.R., pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari:
 • Autoritățile/instituțiile abilitate prin lege;
 • Entitățile de grup, punctele de lucru ale A.M.R.;
 • Baza de date comună constituită la nivelul A.M.R. accesibilă numai punctelor de lucru ale A.M.R.;
 • Agențiilor de turism sau societăților hoteliere, atunci când sunt organizate diverse evenimente și este necesară soluționarea unor servicii de deplasare sau cazare a dumneavoastră sau a membrilor familiei dumneavoastră;

 

 

DREPTURILE SALARIAȚILOR ȘI MEMBRILOR A.M.R. PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art.16 Drepturile Salariaților și Membrilor A.M.R. privind protecția datelor cu caracter personal furnizate Angajatorului A.M.R. sunt următoarele:

 • dreptul de acces la date – orice persoană fizică are dreptul de a obține de la operatorul de date personale confirmarea faptului că datele care o privesc sunt/nu sunt prelucrate de către operatorul de date personale;
 • dreptul la rectificare – orice persoană fizică are dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – orice persoană fizică are dreptul de a obține din partea operatorului de date personale ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile Regulamentului;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – orice persoană fizică are dreptul de a obține din partea operatorului de date personale restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute în Regulament;
 • dreptul la portabilitatea datelor –- orice persoană fizică are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului de date personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului de date personale căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazurile prevăzute în Regulament;
 • dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație privind furnizarea datelor personale, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, în condițiile Regulamentului;
 • dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere, în condițiile Regulamentului;
 • dreptul la opoziție – în orice moment, orice persoană fizică are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – orice persoană fizică are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, se poate transmite un e-mail la gdpr@asociatia-macedonenilor.ro ,  ori prin depunerea unei solicitări la adresa sediului A.M.R., situat în str. Thomas Masaryk nr.29, sector 2, București.