Toți cei pasionați de arta condeiului sunt așteptați să participe la ediția a VIII-a a Concursului Național de Literatură ”Alexandru Macedonski”, organizat de Asociația Macedonenilor din România (AMR). Competiția este destinată celor care nu au debutat în volum. Înscrierea la concurs se face în perioada 17 septembrie – 17 octombrie, anunțarea câștigătorilor este programată în perioada 08 – 14 noiembrie. Ceremonia de premiere va avea loc pe 20 noiembrie 2021.

În memoria scriitorului de etnie macedoneană şi pentru a continua acţiunea de promovare a tinerilor scriitori talentaţi, începând din anul  2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează Concursul Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski”.

Deoarece  poetul Alexandru Macedonski este de etnie macedoneană, concursul se adresează scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor cetăţenilor români care vor să participe la acest festival, organizat sub egida A.M.R..

ORGANIZARE CONCURS:

Concursul va fi organizat pe două  secțiuni:

I. SECȚIUNEA ADULȚI  (18 ani împliniți la  data începerii concursului, 16 august 2021) 

II. SECȚIUNEA TINERI AUTORI.

REGULAMENT CONCURS:

Înscriere  concurs: 17 septembrie – 17 octombrie

Jurizare lucrări:  17 octombrie – 07 noiembrie

Anunțarea câștigătorilor: 08 noiembrie – 14 noiembrie 

Ceremonia de premiere: 20 noiembrie 2021

I.SECȚIUNEA  ADULȚI:

A. POEZIE: 

1.Concurenţii,  nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori  consacrați,  vor trimite 2 exemplare dintr-un volum de poezie  apărut în  2020/2021, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, pseudonim literar, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea  adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski „(Ediția a IX-a), Secțiunea A. Poezie ( Scriitori consacrați).

B.SECȚIUNEA  PROZĂ: 

1.Concurenţii, nedebutați  în volum, vor trimite, într-un fişier word, un text de maxim 20 pagini (proză scurtă, fragment de roman), nesemnat, însoțit  de un motto, iar într-un fişier separat se va scrie motto-ul  ataşat textului, datele de identificare a concurentului (nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori  consacrați, vor trimite 2 exemplare dintr-un volum în  proză apărut în 2020/2021, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, pseudonim literar, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea  adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski „(Ediția a IX-a), Secțiunea B. Proză  (Scriitori consacrați).

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. 

Autorilor care nu se prezintă la ceremonia de premiere pentru a le fi atribuite premiile li se retrag aceste premii.

Fiecare autor răspunde pentru autenticitatea lucrării trimise la concurs.

Nu se primesc lucrări premiate la alte concursuri literare și orice lucrare care nu corespunde criteriilor (incită la ură de rasă, utilizează limbaj trivial, plagiază etc).

PREMIILE ACORDATE: 

SECTIUNEA ADULȚI:

A.POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei; 

Premiul III: 400 lei.

B. PROZĂ: 

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei; 

Premiul III: 400 lei.  

II.SECȚIUNEA  TINERI AUTORI: 

(sub 18 ani la data începerii concursului)

A. POEZIE: 

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs.

B. PROZĂ: 

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un text de 10 pagini, nesemnat,  însoțit de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs. 

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. 

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

PREMII – SECȚIUNEA TINERI AUTORI: 

A.POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei; 

Premiul III: 400 lei.

B. PROZĂ: 

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei; 

Premiul III: 400 lei. 

În perioada 17 septembrie – 17 octombrie va avea loc înscrierea concurenților, 17 octombrie –  07 noiembrie:  jurizarea lucrărilor din concurs, 08 noiembrie – 14 noiembrie: anunțarea  câștigătorilor,   20 noiembrie 2021:  Ceremonia de Premiere.

Pe data de 20 noiembrie, la ora 17:00, se va desfășura festivitatea de premiere prin intermediul aplicației ”Zoom” sau, dacă  normele sanitare în vigoare permit, într-o locație de cultură  din București. Pentru aceasta, premianții vor primi invitații personale.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Asociaţiei Macedonenilor din România: concurs.alexandru.macedonski.VIII@asociatia-macedonenilor.ro.  

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.251.947.