• Reprezentarea publică, promovarea şi ocrotirea intereselor etniei macedonene din România;
  • Aprofundarea, cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei macedonenilor;
  • Apărarea şi lărgirea drepturilor individuale ale membrilor minorităţii macedonene din România;
  • Întărirea raporturilor de colaborare româno-macedonene.

     

  •   Јавна застапеност, промоција и заштита на интересите на македонската заедница од Романија;

  •   Продлабочување, познавање на културата, јазикот и историјата на Македонците;

  • Одбрана и проширување на индивидуалните права на припадниците на македонското малцинство во Романија;

  • Зајакнување на романско-македонските односи за соработка.