8 decembrie 2018 este o zi de referinţă pentru Asociaţia Macedonenilor din România, la această dată fiind sărbătorită, pentru prima oară, Ziua Limbii Macedonene în România.

Această zi are o importanță deosebită pentru macedoneni fiind şi Sfântul Clement din Ohrid, patronul Macedoniei de Nord, al orașului Ohrid și al Bisericii Ortodoxe Macedonene, cât și primul autor de limbă slavonă.

”Limba nu este doar cuvinte. Ea este cultura, tradiția, liantul societății, întreaga istorie care arată societatea așa cum este”.

N. Ciomski

Deputatul minorității macedonene din România în perioada 2016-2020, Mariana Venera Popescu, este unicul inițiator al Legii 214/27.07.2018 publicată în Monitorul Oficial nr 664/31.07.2018 referitoare la instituirea zilei de 8 decembrie ca Zi a Limbii Macedonene în România.

Prin intermediul manifestărilor organizate de către Asociaţia Macedonenilor din România, macedonenii îşi afirmă identitatea culturală, element important în întărirea rolului lor în societatea românească, în cadrul căreia se bucură de apreciere şi respect.

La mulți ani, macedoneni!

La mulți ani limbii macedonene!