EDIŢIA A IX-A

Alexandru Macedonski, născut  la data de 14 martie 1854  și  trecut în  neființă  pe 24 noiembrie 1920,  a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană. Alexandru Macedonski  a introdus simbolismul, curent literar apărut  în  Franța, în literatura română și a fost fondatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul”. Acesta a susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o polemică permanentă cu junimiștii: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. De asemenea, Alexandru Macedonski a încurajat numeroși tineri scriitori al căror  talent s-a confirmat în timp: George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

În memoria sa şi pentru a continua acţiunea de promovare a scriitorilor talentaţi, începând din anul 2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, și  în acest an, Concursul Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” – ediția a IX-a, adresat acelora care nu au debutat în volum, dar și scriitorilor consacrați.

Deoarece poetul Alexandru Macedonski este de etnie macedoneană, concursul se adresează scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor cetăţenilor români care vor să participe la acest festival, organizat sub egida A.M.R.

ORGANIZARE CONCURS:

Concursul va fi organizat pe două secțiuni:

  1. SECȚIUNEA SCRIITORI CONSACRAȚI (POEZIE și PROZĂ)
  1. SECȚIUNEA SCRIITORI NECONSACRAȚI (POEZIE și PROZĂ)

Notă: Concurenţii trebuie să aibă 18 și împliniți la data începerii concursului, 15 august 2022.

Materialele trimise spre jurizare nu se returnează.

Nu vor fi anunțați decât câștigătorii, de asemenea vor fi afișate doar listele cu scriitorii câștigători la ambele secțiuni.

REGULAMENT CONCURS:

Înscriere concurs: 15 august  – 15 octombrie

Jurizare lucrări: 15 octombrie – 13 noiembrie

Anunțarea câștigătorilor: 14 noiembrie – 20 noiembrie

Gala de premiere a castigatorilor Concursului de Literatură ,,Alexandru Macedonski” , ediția a IX-a: 24 – 27 noiembrie.

  1. SECȚIUNEA  SCRIITORI CONSACRAȚI:

A. SECȚIUNEA POEZIE:

1. Concurenţii, scriitori  consacrați,  vor trimite 2 exemplare dintr-un volum de poezie apărut în  perioada anilor 2021/2022, precum și fișa-tip de înscriere conținând datele de identificare ale concurentului (nume, prenume, pseudonim literar, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea  adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski„ (Ediția a IX-a), Secțiunea A. Poezie (Scriitori consacrați).

Precizăm că, în cazul în care lucrările trimise nu îndeplinesc toate condițiile, nu intră la jurizare.

Se participă cu un singur volum apărut în perioada 2021-2022.Concurenții pot participa la ambele secțiuni: POEZIE și PROZĂ

☆ Fișa-tip de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Asociaţiei Macedonenilor din România:

B. SECȚIUNEA PROZĂ:

1. Concurenţii, scriitori  consacrați,  vor trimite 2 exemplare dintr-un volum în  proză apărut în perioada anilor 2021/2022 , precum și fișa-tip de înscriere conținând datele de identificare a concurentului (nume, prenume, pseudonim literar, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski „(Ediția a IX-a), Secțiunea B. Proză ( Scriitori consacrați).

Precizăm că, în cazul în care lucrările trimise nu îndeplinesc toate condițiile, nu intră la jurizare.

Se participă cu un singur volum apărut în perioada 2021-2022. Concurenții pot participa la ambele secțiuni: POEZIE și PROZĂ.

☆ Fișa-tip de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Asociaţiei Macedonenilor din România:

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

Înscrierile pentru concurs se pot face în perioada 15 august – 15 octombrie. După această dată (data poștei) nu vor mai fi primite lucrări. Toate lucrările trimise nu se vor mai returna.

Autorilor care nu se prezintă la gala de premiere pentru a le fi atribuite premiile li se retrag aceste premii.

Fiecare autor răspunde pentru autenticitatea lucrării trimise la concurs.

Nu se primesc lucrări premiate la alte concursuri literare și orice lucrare care nu corespunde criteriilor (incită la ură de rasă, utilizează limbaj trivial, plagiază, etc) va fi automat exclusă  din concurs.

PREMIILE ACORDATE:

  1. SECTIUNEA SCRIITORI CONSACRAȚI:
  1. POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

  • PROZĂ:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei. 

  1. SECȚIUNEA SCRIITORI NECONSACRAȚI:

C. POEZIE:

Concurenţii, nedebutați în volum, vor trimite în două exemplare un grupaj de 5 poezii (maxim 3 pagini). Manuscrisul, obligatoriu redactat în WORD (Font Arial de mărimea 12), cu diacritice românești, tehnoredactat și corectat va fi însoțit de un motto, precum și fișa-tip de înscriere conținând motto-ul ataşat poemelor și datele de identificare ale concurentului (nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski„ (Ediția a IX-a), Secțiunea C. Poezie (Scriitori neconsacrați). Motto-ul se va redacta tot cu font Arial de mărimea 12, pe fiecare pagină, în partea dreaptă, sus.

Precizăm că în cazul în care lucrările trimise nu îndeplinesc toate condițiile nu intră la jurizare.

Concurenții pot participa la ambele secțiuni: POEZIE și PROZĂ

☆ Fișa-tip de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Asociaţiei Macedonenilor din România:

D. PROZĂ:

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, în două exemplare un text de maxim 3 pagini nesemnat. Manuscrisul, obligatoriu redactat în WORD (Font Arial de mărimea 12), cu diacritice românești, corectat și tehnoredactat va fi însoțit de un motto, precum și fișa-tip de înscriere conținând  motto-ul ataşat poemelor, precum și datele de identificare ale concurentului (nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski„ (Ediția a IX-a), Secțiunea D. Proză (Scriitori neconsacrați). Motto-ul se va redacta tot cu font Arial de mărimea 12, pe fiecare pagină, în partea dreaptă, sus.

Precizăm că în cazul în care lucrările trimise nu îndeplinesc toate condițiile nu intră la jurizare.

Concurenții pot participa la ambele secțiuni: POEZIE și PROZĂ

☆ Fișa-tip de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Asociaţiei Macedonenilor din România:

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului  cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

PREMIILE ACORDATE

SECTIUNEA SCRIITORI NECONSACRAȚI:

  • POEZIE:

Premiul I: 500 lei;

Premiul II: 400 lei;

Premiul III: 300 lei.

  • PROZĂ:

Premiul I: 500 lei;

Premiul II: 400 lei;

Premiul III: 300 lei.

În perioada 15 august  – 15 octombrie va avea loc înscrierea concurenților, 15 octombrie – 13 noiembrie: jurizarea lucrărilor din concurs, 14 noiembrie – 20 noiembrie: anunțarea câștigătorilor, 24 – 27 noiembrie 2022: Gala de Premiere a Concursului de Literatură ,,Alexandru Macedonski „, ediția a IX-a.

Juriul va fi format din cinci persoane, membrii ai unor asociații de specialitate din România sau a căror activitate se desfășoară în instituții de stat sau particulare care au drept domeniu de activitate – cultură . Fiecare membru al juriului, în mod individual, va nota cu note de la 1 la 10 fiecare lucrare prezentată spre jurizare, după care se va face o medie. Președintele juriului va supraveghea pe întreaga perioadă a concursului buna desfășurare a acestuia. În perioada 08 noiembrie – 14 noiembrie se vor desfășura demersurile pentru anunțarea câștigătorilor și îndeplinirea formalităților pentru acordarea premiilor. Autorii premiați vor fi contactați personal. Persoanele premiate, care nu vor răspunde in mod prompt (maxim 24h) la cererile organizatorilor referitoare la îndeplinirea formalităților de acordare a premiilor, vor pierde premiul. În perioada 24 – 27 noiembrie se va desfășura festivitatea de premiere prin intermediul programului ”Zoom” sau, dacă  normele sanitare în  vigoare permit, într-o locație de cultură din București. Pentru aceasta premianții vor primi invitații personale.

Toată corespondența legată de informații, întrebări suplimentare, participare, jurizare, acordare premii, sugestii, etc. se va desfășura prin intermediul adresei de mail:

concursalexandrumacedonski@asociatia-macedonenilor.ro