26 iulie 1926 – Krste Petkov Misirkov – proeminent filolog macedonean, lingvist, istoric, folclorist, etnograf, publicist, politician, diplomat, revoluționar și luptător pentru afirmarea națională macedoneană. În 1903 a publicat cartea „Despre problemele macedonene”.

A fost una dintre cele mai proeminente figuri ale mișcării macedonene. El a fost creatorul limbii literare macedonene.

Personalitate definitorie pentru limba şi cultura macedoneană, lingvist, publicist, filolog, etnograf, slavist, Krste Petkov Misirkov s-a născut în anul 1874, la Postol, într-o perioadă tulbure din zona atât de frământată a Balcanilor. El şi-a dedicat întreaga viaţă pentru autodeterminarea poporului macedonean, pentru progresul acestuia pe toate planurile, pentru păstrarea identităţii neamului său.