a membrilor Asociației Macedonenilor din România – AMR

luată la data de 22.02.200 ora 10.30

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Macedonenilor din România – AMR ținută în Sala Mircea cel Bătrân a Hotelului Cozia din cadrul Complexului Cozia, localitatea Căciulata, Calea lui Traian, nr. 910-914, jud. Vâlcea, convocată legal, conform convocatorului  nr. 251 din 27.01.2020, publicat în ziarul Bursa din 31.01.2020, prin afișare online pe siteul Asociației Macedonenilor din România, precum și prin afișare la sediul Asociației conform Procesului Verbal de afișare. Cu această ocazie s-a Hotărât:

 1. aprobarea raportului de audit pentru anul 2019;
 2. aprobarea bilanțului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
 3. aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2019;
 4. aprobarea Raportului de activitate al Asociației Macedonenilor din România pentru anul 2019;
 5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Macedonenilor din România pentru anul 2020;
 6. Confirmarea Președintelui Asociației Macedonenilor din România;
 7. Confirmarea structurilor de conducere ale Asociației Macedonenilor din România;
 8. Confirmarea componenței Comisiei de Cenzori a Asociației Macedonenilor din România;
 9. Respingerea posibilității de dizolvare a Asociației Macedonenilor din România;
 10. Modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Macedonenilor din România;
 11. Desemnarea dnei Rogobete Cristescu Laura Elen pentru semnarea procesului verbal și a Hotărârii Adunării generale a A.M.R., precum și pentru urmarea procedurilor în vederea legalei înregistrări a deciziilor luate legal de Adunarea Generală a Membrilor Asociației.

PREȘEDINTE AMR

Rogobete-Cristescu Laura-Elen