a membrilor Asociației Macedonenilor din România – AMR

luată la data de 26.09.2020 ora 11.00

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Macedonenilor din România – AMR ținută pe terasa Pensiunii ”La Izvoare” situată pe drumul european E79 Craiova – Filiași, km 14, județul Dolj, cod poștal 207011.

Prezenta Adunare Generală Extraordinară a fost convocată legal, conform convocatorului anexat nr. 2270/27.08.2020, publicat în Ziarul Financiar nr. 5494/01.09.2020, prin afișare online pe siteul Asociației Macedonenilor din România, precum și prin afișare la sediul Asociației conform Procesului Verbal de afișare întocmit.

Cu această ocazie s-a Hotărât:

            1. Noua componență a Comisiei de Cenzori a Asociației Macedonenilor din România formată din 5 membri: Rusu Valentin, Codreanu Cristina, Porojan Amalia Mirela, Frânculescu Petrișor Dani și Dincă Marin.

     2. Actualizarea statutului Asociației Macedonenilor din România .

     3. Desemnarea dnei. Rogobete Cristescu Laura Elen pentru semnarea procesului verbal și a Hotărârii Adunării generale a A.M.R., precum și pentru urmarea procedurilor în vederea legalei înregistrări a deciziilor luate legal de Adunarea Generală a Membrilor Asociației.

PREȘEDINTE AMR

Rogobete-Cristescu Laura-Elen