Precauțiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor culturale:

1. menținerea distanței fizice de minimum 1,5 metri între participanții la evenimente/întruniri/acțiuni culturale, inclusiv cele desfășurate pe stradă

2. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor, la locul de desfășurare a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor culturale; în cazul în care participanții la activitățile culturale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent evitându-se atingerea feței cu mănușile;

3. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

4. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor culturale;

5. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică.

Evenimente/întruniri/acțiuni culturale care presupun prezența fizică a participanților

Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni culturale și care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează:

Limitarea numărului de persoane:

a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50;

b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 100;

c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

Asociația Macedonenilor din România, în calitate de organizator al evenimentelor / întrunirilor / acțiunilor culturale are obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;

b) afișarea, în locuri vizibile, a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică;

c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri sau care au temperatura corporală mai mare de 37,3ºC;

e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1,5 metri între participanți;

f) limitarea duratei la maximum 2 ore, a evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis;

g) distribuirea materialelor promoționale se va face la standuri de autoservire;

h) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și eventual a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimat;

i) menținerea distanței fizice de minimum 1,5 metri între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă;

j) scena/spațiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1,5 metri între cei ce vor urca pe scenă;

k) echipamentele utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte și după utilizare;

l) se vor asigura toalete pentru participanți; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/flacoane cu soluții dezinfectante sau soluție alcoolică 70% pentru dezinfecția mâinilor;

m)  suprafețele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/avizate;

n) aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment/întrunire.

Procedura de acces și  participare  la evenimente/întruniri /acțiuni culturale

Având în vedere normele prevăzute în legislația în vigoare și recomandările Departamentului pentru Situații de Urgență, următoarele măsuri sunt necesare de a fi luate la accesul si participarea la evenimente / întruniri / acțiuni culturale:

1.         La intrare în incinta locației va fi asigurată o mască de protecție pentru fiecare participant (membru, angajat, invitat)

2.         Accesul în interiorul clădirilor se va realiza după dezinfectarea mâinilor și triajul epidemiologic, respectiv verificarea temperaturii cu un termometru non contact, care nu trebuie să depășească 37,3ºC și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii

3.         În cazul în care temperatura depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii de cel puțin 2 ori, după o perioadă de 2-5 minute de repaus

4.         Pe toată durata activității, toate persoanele vor purta mască, care să acopere atât nasul cât și gura, cu excepția persoanelor care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare

5.         Accesul participanților se va face urmând un traseu dezinfectat,  prestabilit și marcat vizibil

Recomandări

–           Deplasarea către și dinspre locație se va efectua cu autoturismul propriu.

–           Evitarea oricărui contact direct cu alte persoane, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

–           Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.

–           Se recomandă respectarea tuturor normelor și recomandările MAI, MS si DSP cu privire la regulile generale de igienă personală.

–           Se recomandă evitarea participării la evenimente / întruniri / acțiuni culturale a persoanelor care prezintă simptome asociate COVID -19 sau care au intrat în contact direct cu o persoană infectată cu COVID -19.

Astfel, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii  răspândirii infecţiilor cu COVID – 19, s-au stabilit măsurile de sănătate publică de mai sus, necesare a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor culturale organizate de Asociatia Macedonenilor din România.