Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare, a fost  stabilită la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a conferinţei generale, desfăşurată la Paris la 2 noiembrie 2001.

În cadrul Declaraţiei universale privind diversitatea culturală, se stipulează: ”Ca sursă de schimburi, inovaţie şi creativitate, diversitatea culturală este necesară umanităţii, aşa cum biodiversitatea este pentru natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanităţii trebuie să fie recunoscut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi viitoare.”

La 20 decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluţia  nr. 57/249, proclamarea zilei de 21 mai drept  Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare.

Dialogului interetnic se constituie ca o componentă esențială a dialogului intercultural, promovarea valorilor culturale și tradiționale ale comunităților etnice fiind o investiție pe termen lung  în procesul de globalizare, care ia în considerare principiile diversității culturale.

Sub aspectul diversităţii culturale şi etnice, România este o țară privilegiată, influenţa diverselor popoare fiind prezentă azi nu doar în tradiţii, arhitectură, gastronomie, limbă, ci fiind foarte actuală prin cetățenii de diverse etnii, care trăiesc pe teritoriul ţării.

Diversitatea culturală a României are un rol semnificativ în evidenţierea dimensiunii şi valorii europene a diversităţii culturale specifice spaţiului românesc.

Astăzi, este o oportunitate pentru noi, macedonenii, să sărbătorim beneficiile extraordinare ale diversităţii culturale, inclusiv bogatul patrimoniu al omenirii, şi să ne reafirmăm dorința  de a trăi și a ne dezvolta într-o  lume  pașnică, bazată pe valorile dialogului intercultural.