În tezaurul spiritual al poporului macedonean, în patrimonial națiunii, drapelul macedonean este unul din simbolurile cu o puternică încărcătură emoțională, liantul ce unește toți macedonenii sub faldurile sale.

În simbolistica drapelului se regăsesc elementele și tradiția istorică, puternic impregnate de-a lungul timpului în conștiința generațiilor de macedoneni, care au luptat și s-au sacrificat viața pentru patria lor. Zestrea istorică pe care drapelul o poartă  cu el, se constituie într-o importantă moștenire pentru generațiile prezente și viitoare.

Epoca modernă și contemporană, consacră definitiv drapelul ca simbol care adună în jurul său națiunea macedoneană, valorile și trecutul glorios.

În zilele noastre, steagul macedonean este permanent prezent în viața macedonenilor din Asociația Macedonenilor din România, el fiind arborat în sediile și la acțiunile desfășurate de macedoneni, aceștia ținând drapelul macedonean la loc de cinste, în locuințele particulare, purtându-l permanent în suflet!