După ce delegaţia AMR, din care au făcut parte doamna deputat Mariana Venera Popescu, doamna Laura Rogobete – preşedinte AMR şi domnul Eugen Gherghel – secretar AMR, a participat, la începutul lunii, la Skopje, la invitaţia domnului director Nikola Shalvarinov, la prima conferinţă a organizaţiilor macedonenilor din Europa, eveniment initiat de Agenţia pentru Imigrare a Republicii Macedonia de Nord, reprezentanţii Asociaţiei Macedonenilor din România au fost prezenţi în Capitala Statelor Unite, la evenimentele organizate de către United Macedonian Diaspora.


Membrii UMD s-au reunit la Capital Hill, pentru un dialog deschis cu mai mulţi reprezentanţi ai Congresului SUA, din Cameră şi Senat.

Din delegaţia macedoneană condusă de preşedintele UMD Metodija A. Koloski au făcut parte doamna Mariana Venera Popescu, reprezentantul macedonenilor în Parlamentul României, Jim Pavle, membru în Consiliul Consultativ UMD, dr. Aleksandra Fortier, preşedinte UMD Dallas şi Argie Bellio, preşedinte UMD Indiana.

Întâlnirile oficiale avute cu reprezentanţii Congresului SUA au venit să întărească mesajul poporului macedonean de independenţă, libertate şi respectare a drepturilor omului.

Pe întreg teritoriul SUA există o importantă comunitate macedoneană, depăşind 500 de mii de cetăţeni cu rădăcini macedonene. Importante comunităţi trăiesc în afara Macedoniei, în Europa, Cadana şi chiar Australia.

Discuţiile ample din cadrul Congresului SUA au vizat aderarea Republicii Macedonia de Nord la NATO, relaţia comercială SUA-Macedonia de Nord, precum şi o serie de alte probleme ce îi preocupă în mod direct pe macedoneni.

На покана на д-дин Никола Шалваринов, делегација на Друштвото на Македонците од Романија (Д.М.Р.) , во која беа вклучени г-ѓа Маријана Венера Попеску, г-ѓа Лаура Рогобете – претседател на АМР и г-дин Евген Гергел – секретар на АМР, на почетокот на месецот, во Скопје, учествуваа на првата конференција на македонските организации од Европа, настан инициран од Агентијата за иселеништво на Република Северна Македонија, птретставниците на македонското здружение од Романија беа присутни во главниот град на Соединетите Американски Држави, на настани организирани од Обединетата Македонска Дијаспора.

Членовите на ОМД се состанаа во Капитал Хил, за отворен дијалог со неколку претставници на американскиот Конгрес и Сенатот.

Од македонската делегација предводена од претседателот на ОМД Методија А. Колоски, беше дел и г-ѓа Маријана Венера Попеску, претставник на Македонците во Романскиот парламент, Џим Павле, член на Советодавниот дом на ОМД, д-р Александра Фортиер, претседател на ОМД Далас и Арги Белио, претседател на ОМД Индијана.

Службените средби со претставниците на американскиот Конгрес ја засилија пораката на македонскиот народ за независност, слобода и почитување на човековите права.

На целата територија на САД живее значајна македонска заедница, која надминува 500 илјади граѓани со македонски корени. Важни заедници живеат надвор од Македонија, Европа, Канада, па дури и Австралија.

Широките дискусии во рамките на американскиот Конгрес се фокусираа на пристапувањето на Република Северна Македонија во НАТО, трговските односи САД-Северна Македонија, како и голем број други прашања што директно се однесуваат на Македонците.