Proiectul intercultural, la care au participat reprezentanţi ai etniilor din România, a cuprins atât manifestări cultural-artistice și conferințe, cât și dezbateri pe teme ce țin de probleme ale minorităților, diasporei și migrație.

Pe scena  Festivalului Interetnic Internațional „Confluențe” de la Iași, ansamblul SONŢE a prezentat dansuri tradiţionale macedonene şi cântece reprezentative pentru macedonenii din România.

Ансамблот СОНЦЕ на сцената на Меѓународниот меѓуетнички фестивал „Интеракции“ во Јаш

Меѓукултурниот проект, на кој учествуваа претставници на етничките групи во Романија, вклучi и културно-уметнички настани и конференции, како и дебати за прашања поврзани со малцинствата, дијаспората и миграциjaтa.

На сцената на Меѓународниот меѓуетнички фестивал „Интерaкции“ во Јаш, ансамблот СОНЦЕ се претстави со традиционални македонски ора и репрезентативни песни за Македонците од Романија.