În memoria lui Alexandru Macedonski, începând din 2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, în fiecare an, Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski”, adresat atât scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor cu unul sau mai multe volume editate, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România, dar şi scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor scriitorilor aparţinând minorităților etnice din România.

În zilele de 8 și 9 iunie 2019 s-au desfășurat la București Galele de premiere ale celei de-a şasea ediţii a Festivalului-Concurs Naţional de Literatură “Alexandru Macedonski”, organizat de către Asociaţia Macedonenilor din România.

În urma jurizării lucrărilor înscrise în  Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” – ediţia a VI-a, au fost nominalizaţi premianţii din această ediţie:

SECŢIUNEA POEZIE – DEBUTANŢI

LOCUL 1: Elena Bălășanu

LOCUL 2: Vlad Berariu

LOCUL 3: Silvia Ioana Sofineti

SECŢIUNEA POEZIE – CONSACRAŢI

LOCUL 1: Geo Vasile

LOCUL 2: Gela Enea

LOCUL 3: Savu Popa

SECŢIUNEA PROZĂ – DEBUTANŢI

LOCUL 1: Ion Calotă

LOCUL 2: Viorica Referendaru Borisov

LOCUL 3: Denisa Arcip

SECŢIUNEA PROZĂ – CONSACRAŢI

LOCUL 1: Mircea Băduţ

LOCUL 2: Claudiu Nicolae Şimonaţi

LOCUL 3: Mioara Anastasiu

În cele două zile ale Galelor de premiere, ne-am bucurat împreună de emoţia pe care o creează cuvântul scris, versul, mesageri ai trăirilor sufleteşti, împărtăşite de autori cu cititorii.

Ne bucurăm să putem spune că Festivalului-Concurs Naţional de Literatură “Alexandru Macedonski”a devenit o constantă a manifestărilor cultural-literare, venind să demonstreze, o dată în plus, dimensiunea interculturală a activităţilor desfăşurate de către Asociaţia Macedonenilor din România.

Dimensiunea activităţilor desfăşurate de către Asociaţia Macedonenilor din România este data de organizarea unor manifestări de anvergură, precum Festivalul Interetnic “NOI, TOŢI, SUNTEM ROMÂNIA!”, ce se desfăşoară în comuna Mehadica, jud. Caraş-Severin, Festivalului-Concurs Naţional de Literatură “Alexandru Macedonski”, Tabăra de limbă macedoneană, desfăşurată anual în Macedonia, dar şi de o serie de activităţi culturale, ce se desfăşoară în cadrul comunităţii macedonene din România, precum “Atelierul micilor pictori”, “Atelierul de artă manuală”, “Atelierul de dansuri”, cursuri de limba macedoneană.

În acelaşi timp, Asociaţia Macedonenilor din România este o prezenţă statornică la târguri de carte, în cadrul Festivalului Intercultural PROETNICA de la Sighişoara, a Taberei Interetnice de Artă Contemporană de la Aiud şi a altor manifestări de profil organizate în România.

Povestea familiei Macedonski începe undeva în Macedonia şi continua în România. Dimitrie Macedonski, bunicul patern al poetului, a devenit căpitan de panduri în oastea lui Tudor Vladimirescu. Pavel Macedonski, fratele lui Dimitrie, a ocupat funcţii administrative înalte, în Divanul de la Craiova, îndeplinind şi serviciul de executor în Departamentul criminalicesc. Înaintaşii poetului au dat dovadă de cinste şi corectitudine, fiind decoraţi şi evidenţiaţi pentru faptele lor. Trebuie menţionat şi rolul avut de colonelul  Alexandru D. Macedonski (tatăl poetului) în înfăptuirea Micii Uniri, acesta fiind numit, pentru scurt timp, Ministru de Război, primind, apoi, în subordine Comandamentul trupelor din garnizoana Bucureşti şi chiar conducerea Statului Major.

Poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană, Alexandru Macedonski (14 martie 1854–24 noiembrie 1920), supranumit „Poetul Rondelurilor”, a fost primul reprezentant al Simbolismului în literatura română, inițiatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul”.

Susținând modernizarea poeziei românești, Macedonski s-a aflat într-o polemică permanentă cu junimiștii – Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale.

Pe de altă parte, Alexandru Macedonski a încurajat, la începuturile activității lor scriitoricești, numeroși tineri talentați, printre care George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

Asociaţia Macedonenilor din România, în calitate de organizator al evenimentului, mulţumeşte, o dată în plus, tuturor celor care, de-a lungul timpului, au fost alături de noi şi salută prezenţa, în cadrul festivalului, a unor personalităţi ale lumii literare, precum George Vulturescu, Ion Cristofor şi Aurel Maria Baros.

Suntem convinşi că Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” va continua să fie o scenă deschisă pentru afirmarea tinerelor talente literare, bucurându-ne să putem contribui activ la dezvoltarea şi promovarea fenomenului literar din România, în care sufletul macedonean este atât de prezent!

ЦЕРЕМОНИЈА НА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА „АЛЕКСАНДРУ МАЧЕДОНСКИ” – ИЗДАНИЕ VI

Во спомен на Александру Мачедонски, започнувајќи од 2014 година, Друштвото на Македонците од Романија (ДМР) го организира секоја година Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски”, посочен за писатели кои не дебитирале до сега но и за оние кои имаат една или неколку редактирани книги, кои не се или се членови на Унијата на писатели на Романија, но и на македонски писатели од Романија, членови или поддржувачи на Здружението на Македонците во Романија, како и на сите писатели кои им припаѓаат на етничките малцинства во Романија.

Големината на активностите што ги врши Здружението на Македонците во Романија се должи во организирањето на големи настани, како што е Меѓуетничкиот фестивал ” НИЕ, СИТЕ, СМЕ РОМАНИЈА!”, Кој се одвива во селото Мехадика, областа Караш-Северин, Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски”,  Кампот за македонски јазик кој се одржува секоја година во Македонија, како и серија културни активности што се одвиваат во македонската заедница во Романија, како што се „Работилницата на малите сликари”, „Работилницата за ракотворби”, „Работилницата за танци „, курсеви по македонски јазик.

Истовремено, Друштвото на Македонците во Романија е постојано присутно на саемите на книгата, во рамките на Интеркултурниот фестивал ПРОЕТНИКА во Сигишоара, Кампот за меѓуетнички современи уметнички дела во Аид и други слични настани во Романија.

Задоволство ни е да кажеме дека Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски” е константен во културните и литературните манифестации и уште еднаш ја демонстрираше меѓукултурната димензија на активностите што ги спроведува Друштвото на Македонците во Романија.

Приказната за семејство Мачедонски започнува некаде во Македонија и продолжува во Романија. Димитрие Мачедонски, дедото на поетот, станал капетан во армијата на Тудор Владимиреску. Павел Мачедонски, брат на Димитрие, заземал  високи административни позиции во диванот од Крајова, а исто така бил и извршител во Криминалистичниот оддел. Предците на поетот покажале дека се чесни и праведни,  и биле забележани и декорирани за нивните дела. Треба да се спомне и за улогата на полковникот Александар Д. Мачедонски (татко на поетот) во остварувањето на Малиот сојуз, за кратко време беше назначен и за министер за војна, добивајќи ги потоа под команда трупите на гарнизонот Букурешт, па дури и водство на Генералштабот.

Поет, писател, драматург и романски публицист, етнички Македонец Александар Мачедонски (14 март 1854-24 ноември 1920 година), наречен и „поетот на роделурите” беше првиот претставник на Симболизмот во романската литература, иницијатор на списанието за литература „Литераторул”.

Поддржувач на модернизацијата на романската поезија, Мачедонски беше во постојан спор со жунимистите – Василе Александри, Михаи Еминеску и Јон Лука Караџиале.

Од друга страна, Александру Мачедонски ги охрабрувал почетоците на младите писатели, бројни млади таленти, вклучувајќи ги Џорџе Баковиа Тудор Виану и Трајан Деметреску, кој  ги објави во списанието „Литераторулl”.

Во рамките на наградната Гала, наградите доделени за секоја од двета секции, ПОЕЗИЈА И ПРОЗА, беа упатени до победниците дебутанти и автори на делата.

На 8 и 9 јуни 2019 година во Букурешт се одржа и наградната Гала на шестото издание на Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски во организација на Друштвото на Македонците од Романија.

По разгледувањето на делата објавени во 6-то издание на Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски, беа номинирани победниците на ова издание:

СЕКЦИЈА ПОЕЗИЈА – ДЕБИТАНТИ АВТОРИ

 1. МЕСТО : Елена Балашану
 2. МЕСТО : Влад Беририу
 3. МЕСТО : Силвија Јоана Софинети

СЕКЦИЈА ПОЕЗИЈА – ИСКУСНИ АВТОРИ

 1. МЕСТО : Гео Василе
 2. МЕСТО : Дојдете Енеа
 3. ЛОКАЦИЈА : Саву Попа

СЕКЦИЈА ПРОЗА- ДЕБИТАНТИ АВТОРИ

 1. МЕСТО : Јон Калота
 2. МЕСТО : Виорика Референдуру Борисов
 3. МЕСТО : Дениса Арчип

СЕКЦИЈА ПРОЗА- ИСКУСНИ АВТОРИ

 1. МЕСТО : Мирчеа Бадуц
 2. МЕСТО : Клаудиу Николае Шимонац
 3. МЕСТО: Миоара Анастасиу

Во двата дена на наградната Гала, присутните уживаа заедно со емоциите создадени од пишаниот збор, стихот, гласници на душевни искуства, споделени од авторите со читателите.

Друштвото на Македонците во Романија, како организатор на настанот, им се заблагодари на сите оние кои беа заедно со нас во сите овие години и го поздрави присуството на книжевните личности како што се Џорџе Вултуреску, Јон Кристофор и Аурел Марија Барос.

Убедени сме дека Националниот Фестивал-конкурс за Литература „Александру Мачедонски ” ќе продолжи да биде отворена сцена за воведување на млади книжевни таленти, радувајќи се дека активно придонесуваме во развојот и промовирањето на романскиот книжевен феномен, во кој што македонската душа е толку присутна!

Здружението на Македонците во Романија, како организатор на настанот, им се заблагодарува уште еднаш на сите оние кои со тек на време биле со нас и го поздравува присуството, во рамките на фестивалот, на личности од книжевниот свет, како и Georgeорџ Вултуреску, Јон Кристофор и Аурел Марија Барос.

Убедени сме дека Фестивалот за натпревари за литература „Александру Македонски“ ќе продолжи да биде отворена сцена за афирмирање на младите литературни таленти, уживајќи во тоа што можеме да придонесеме активно да се придонесе за развој и промоција на литературниот феномен во Романија, во кој е присутна и македонската душа. !