Începând din acest an, ziua de 8 decembrie capătă o importanță aparte pentru întreaga comunitate macedoneană din România, odată cu adoptarea și promulgarea legii prin care Ziua Limbii Macedonene va fi sărbătorită în România.

La inițiativa reprezentantului nostru în Parlamentul României, doamna deputat Mariana Venera Popescu, cu susținerea Asociației Macedonenilor din România și a comunității macedonene din România, Ziua Sfântului Clement din Ohrid, a devenit și Ziua Limbii Macedonene în România, venind să întărească rolul comunității noastre în societatea românească și să reafirme respectul de care noi, macedonenii, ne bucurăm în rândul confraților români.

Legea Zilei Limbii Macedonene în România vine să întărească și să dezvolte cadrul instituțional necesar afirmării culturale și identitare a comunității macedonene din România, prin intermediul manifestărilor organizate și desfășurate sub egida Asociației Macedonenilor din România.

Pilon al afirmării identității noastre, limba maternă se bucură acum de punerea în deplină valoare a importanței sale pentru comunitatea macedoneană din România!