Asociația Macedonenilor din România, asociație reprezentativă a etniei macedonene din România, membră a CMN, urmare a Adresei nr. 5139/13.12.2017 – comunicat de presă, prin care s-a făcut referire la retragerea sprijinului acordat doamnei deputat Mariana Venera Popescu, aduce la cunoștință publică faptul că doamna deputat Mariana Venera Popescu a beneficiat constant și beneficiază în continuare de întregul sprijin al Asociației. Doamna Popescu Mariana-Venera a candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2016 în calitate de reprezentant al Asociației Macedonenilor din România și a fost aleasă deputat în această calitate.

Doamna Popescu Mariana-Venera a sprijinit în mod constant Asociația Macedonenilor din România, a participat la acțiunile derulate de asociație, a promovat activ identitatea și cultura comunității macedonene, a încurajat multiculturalismul și cooperarea cu persoanele de naționalitate română și cu persoanele aparținând celorlalte minorități naționale, iar în calitate de deputat a inițiat multe proiecte și a relansat activitatea specifică a asociației, cu rezultate spectaculoase.

Retragerea sprijinului nu se poate realiza printr-un comunicat de presă, ci numai printr-o decizie adoptată în conformitate cu normele legale și statutare, iar Asociația Macedonenilor din România nu a emis și nu a aplicat nici o decizie statutară, prin care să retragă încrederea și susținerea acordate doamnei Popescu Mariana-Venera, neavând, de altfel, niciun temei legal sau faptic, în acest sens.

În consecință, doamna Popescu Mariana-Venera s-a bucurat fără întrerupere, de la înscrierea în asociație și până în prezent, de întregul sprijin și întreaga susținere a Asociației Macedonenilor din România, orice acte și comunicări publice contrare fiind considerate neavenite.

Prezentul comunicat de presă va fi transmis instituțiilor naționale și internaționale abilitate, asociațiilor membre ale CMN și va fi adus la cunoștință membrilor și opiniei publice, prin intermediul mass-media și prin publicarea pe pagina oficială de internet a asociației.

 

Președinte,

Rogobete-Cristescu Laura-Elen