AMR Act adițional AG din 23.04.2018

Act adiţional nr. 1/09.05.2018 La Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei Macedonenilor din România In temeiul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Macedonenilor din România nr.1/23.04.2018, hotărâre ce a avut la bază Procesul Verbal al Adunării Generale a...