ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 29, având CIF 13449134, vă informează următoarele:

Ca urmare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în incinta ASOCIAȚIEI MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA se vor aplica începând cu data de 26.10.2021 următoarele reguli de conduită obligatorie pentru toate persoanele care intră (angajați, parteneri, vizitatori etc.):

  • Accesul în incintă este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • Vor avea acces în incintă și persoanele care la data sosirii prezintă un test PCR negativ valabil;
  • Pe perioada cât sunteți în incinta societății noastre, purtatul măștii este obligatoriu.

Scopul acestor reguli

Respectarea prevederilor legale impuse prin actul normativ menționat mai sus

Cum vor fi colectate datele cu caracter personal

În conformitate cu prevederile art.14 din Anexa 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” a actului normativ menționat mai sus:

  • Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în incinta ASOCIAȚIEI  MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
  • ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA, în calitatea sa de operator economic, are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne“ din aplicația mobilă „Check DCC“ pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.
  • Pentru persoanele care provin din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, se va verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

Ce date cu caracter personal vom prelucra:

  • Nume și prenume
  • Data ultimei vaccinări, data testării sau data confirmării infectării cu virusul
  • Tipul vaccinului
  • Identificatorul unic al certificatului/documentului prezentat

Temeiul legal de prelucrare

HG 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de păstrare a datelor

Pentru respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, vom păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 30 de zile care, poate fi prelungită în funcție de evoluția pandemiei și a actelor normative care ne vor obliga pentru păstrarea acestora.

Destinatarii datelor

Vă informăm că datele dumneavoastră sunt tratate într-o manieră confidențială și doar persoanele abilitate din cadrul ASOCIAȚIEI MACEDONENILOR DIN  ROMÂNIA au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul atingerii scopurilor pentru care au fost colectate.

PREȘEDINTE