Minorităţile etnice sunt importante, atât ca entitate individuală, de tradiţii şi obiceiuri, cât şi pentru contribuţia avută la etosul românesc.

Etnicii macedoneni sunt o parte a acestei istorii comune pe care, mulţi dintre noi, nu o cunosc, dar aportul lor intrinsec la devenirea noastră ca naţie, de sine stătătoare, este important, deşi nu este cuantificabil.

Ionel Stancu este candidatul Asociaţiei Macedonenilor din România la Camera Deputaţilor, este cetăţean român cu origini trans-dunărene şi potrivit pentru a reprezenta, în Parlament, interesele românilor de orice etnie, pentru că, până la urmă, toţi avem aceleaşi deziderate, de veacuri încoace, încă de la naşterea acestui popor.