Dragi tineri ai comunității macedonene! Dacă sunteți interesați să studiați în Macedonia, acum aveți șansa să aplicați pentru bursă! Data limită, 1 septembrie 2020!

Ministerul Educației și Științei acordă 50 de burse de studiu etnicilor macedoneni din Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Slovenia, Kosovo, Turcia, România, Munte Negru și Grecia, în conformitate cu decizia Guvernului Republicii Macedonia de Nord publicată în Monitorul Oficial nr. 124/19 din data de 28.07.2020.

Bursele se acordă pentru studii universitare în conformitate cu statutul unităților de învățământ superior din Republica Macedonia de Nord (Universitatea Kiril și Metodiu – Skopje; Universitatea Sf. Kliment Ohrideanu – Bitola; Universitatea Gotze Delcev – Shtip; Universitatea Maika Tereza – Skopje și Universitatea pentru Științele Informaticii și Tehnologiei ”Sf. Apostol Paul” – Ohrid).

Beneficiarului bursei de studii îi vor fi asigurate costurile legate de studii, și anume: înscrierea, cazarea și masa în căminele studențești, bursă lunară, asigurare de sănătate de bază, cheltuielile legate de eliberarea documentelor necesare străinilor pentru efectuarea studiilor. Ministerul Educației și Științei va lua decizia în care dintre cămine va fi cazată persoana care va primi bursa.

Pentru mai multe informații referitoare la condițiile și documentele necesare pentru concurs, candidații sunt rugați să se adreseze Ambasadei Republicii Macedonia de Nord, din București ( Strada General Nicolae Dona, nr.6, Sector 1, București) unde vor depune și cererile de înscriere și documentele necesare.

Data limită, 1 septembrie 2020!

Cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

–        CV (scurtă biografie) și scrisoare de intenție în care să motiveze de ce a ales să studieze în Republica Macedonia, facultatea aleasă și alte două alternative;

–        Copie a certificatului de naștere din care să rezulte apartenența etnică macedoneană. Dacă din motive întemeiate pe extras nu există o astfel de informație, candidatul va trebui să aducă alte documente care să ateste apartenența etnică;

–        Fotocopie după diploma de liceu tradusă și cu explicarea mediilor în funcție de sistemul de notare din Republica                                              Macedonia de Nord (excepțional, foarte bine, bine, suficient). ATENȚIE!  Se cere fotocopie pentru a preîntâmpina situația ca locurile să nu fie destinate rezidenților sau studenților din alte țări;

–        Ministerul Educației și Științei își rezervă dreptul de a alege facultatea din cele trei opțiuni scrise de către candidați în cererile lor. În plus, trebuie să se ia în considerare că alegerea căminului  pentru viitorul candidat aparține exclusiv  ministerului. De asemenea, candidații care vor obține bursele va trebui să aducă documentele personal, la minister.

-Documentele legalizate/traduse vor fi aduse la minister într-un termen de maximum cinci zile de la data afișării listei finale a câștigătorilor, astfel încât să poata să fie parcurse etapele în vederea participării la cursuri. Pentru mai multe detalii puteți de asemenea accesa site-ul Ministerului Educației și Științei www.mon.gov.mk; www.ukim.edu.mk; www.uklo.edu.mk;  wwwugd.edu.mk; www.uist.edu.mkwww.unite.edu.mkwww.unt.edu.mk și www.mon.gov.mk .

Persoana de contact în cadrul Ministerului Educației și Științei este Aiten Iliazi: ajten.iljazi@mon.gov.mk

Candidații care au câștigat dreptul de a beneficia de o bursă de studii, dar care nu sosesc în Republica Macedonia de Nord până la data de 10 octombrie 2020, se consideră că au renunțat la bursă.