La 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 881/1998, ziua de 18 decembrie a fost declarată Ziua minorităţilor naţionale din România.

La iniţiativa deputaţilor aparţinând Grupului minorităţilor naţionale din România, a fost promovat proiectul de lege pentru ridicarea la nivel de sărbătoare naţională a Zilei minorităţilor naţionale din România. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 23 octombrie 2017 şi de Camera Deputaţilor la 21 noiembrie 2017, decretul de promulgare a Legii nr. 247/2017 fiind semnat de preşedintele Klaus Iohannis la 7 decembrie 2017.

România este ţara în care minorităţile naţionale se bucură de drepturi şi libertăţi, valorile culturale ale minorităţilor fiind parte componentă a patrimoniului cultural naţional.

În România, minorităţile se bucură de susţinerea statutul român, în promovarea tradiţiilor şi culturii proprii, spre beneficiul întregii societăţi româneşti.

Asociaţia Macedonenilor din România îmbracă astăzi haine de sărbătoare, bucurându-se de importanta Zi a minorităţilor naţionale din România!

Ne exprimăm convingerea că noi, minorităţile naţionale, vom continua să avem un rol important în dezvoltarea societăţii româneşti, spre beneficiul tuturor!

Astăzi, în zi de sărbătoare pentru noi, le transmitem tuturor minorităţilor naţionale un sincer “La mulţi ani!”.

18-ти Декември 2019 година – Ден на националните малцинства  во  Романија  

На 18 декември 1992 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на лицата кои припаѓаат на националните, етничките, религиозните и лингвистичките малцинства.

Со одлука на Владата бр. 881/1998, денот 18 декември е прогласен за Ден на националните малцинства во Романија.

На иницијатива на пратениците кои припаѓаат на Групата на националните малцинства во Романија, беше промовиран предлог-законот за воспоставување на национално ниво на денот на националните малцинства во Романија. Предлог-законот беше усвоен од Сенатот на 23-ти октомври 2017 година и од страна на Пратеничкиот дом на 21 ноември 2017 година, декрет за изгласување на законот бр. 247/2017 беше потпишан од претседателот Клаус Јоханис на 7-ми декември 2017 година.

Романија е земја во која националните малцинства имаат права и слободи, културните вредности на малцинствата се дел од националното културно наследство.

Во Романија, малцинствата имаат поддршка од државата, во промовирањето на сопствените традиции и култура, за доброто на целото романско општество.

Друштвото на Македонците од Романија  денес носи свечена облека, уживајќи  во значајноста на  денот на националните малцинства во Романија!

Убедени сме дека ние, националните малцинства, и понатаму ќе имаме значајна улога во развојот на романското општество, за доброто на сите!

Денес, на праничен ден за нас, им посакуваме искрено  „За многу години!„ на сите национални малцинства!