A fost un week-end special, o adevărată sărbătoare a etniilor, în Banatul de Munte, la ediția a III-a a Festivalului Folcloric „Pe malul râului Caraş“.

La evenimentul cultural organizat de Uniunea Croaţilor din România au fost prezente ansambluri ale minorităţilor din România, ansambluri româneşti, dar şi oaspeţi de peste hotare. Dansul, muzica, costumul popular macedonean au fost și de această dată admirate și apreciate de publicul spectator, Ansamblul Sonțe fiind îndelung aplaudat.

Felicitări organizatorilor pentru acest regal ce are drept scop conservarea şi promovarea moştenirii culturale dobândite de-a lungul veacurilor!

Македонците од Романија на Фолклорниот фестивал „На брегот на реката Караш!“

Беше посебен викенд, вистински етнички празник, во планинскиот Банат, на 3-то издание на Фолклорниот фестивал „На брегот на реката Караш“.

На културниот настан организиран од Унијата на Хрватите од Романија беа присутни ансамбли на малцинствата од Романија, романски ансамбли, но и гости од странство. Ора, музика, македонската народна носија уште еднаш ѓи восхитија публиката и гледачите, Ансамблот Сонце беше долго аплаудиран.

Честитки до организаторите за оваа посебна манифестација насочена кон зачувување и промовирање на културното наследство стекнато низ вековите!