Sfârşitul de săptămână ce tocmai a trecut i-a găsit pe etnicii macedoneni din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România prezenţi la două importante evenimente interculturale: Festivalul “Alfabetul Convieţuirii” – Ploieşti  şi  AeroNauticShow  2019 – Bucureşti.

Organizat de către Uniunea Elenă din România,  Festivalul “Alfabetul Convieţuirii” reuneşte, în fiecare an, la Ploieşti, minorităţile naţionale din România, într-un regal de muzică şi dans.

La deschiderea oficială a festivalului, comunitatea macedoneană a fost reprezentată de către doamna deputat Mariana Venera Popescu şi domnul Eugen Gherghel – Secretar al Asociaţiei Macedonenilor din România.

Ansamblul SONŢE al Asociaţiei Macedonenilor din România a evoluat pe scena festivalului, încântând spectatorii prezenţi în număr mare, cu un spectacol bine structurat, ce a îmbinat dansurile tradiţionale şi frumoasele melodii macedonene, interpretate cu talent de solista Dalia Stancu.

Ca de fiecare dată, macedonenii din România au adus specificul comunităţii macedonene în atenţia tuturor, fiind răsplătiţi cu aplauze din partea  publicului, dar şi cu mulţumiri din partea organizatorilor.

Unul dintre cele mai importante evenimente de gen găzduite de Bucureşti, AeroNauticShow 2019 s-a desfăşurat, ca în fiecare an, pe Lacul Morii, standurile participanţilor fiind amplasate în Parcul Crângaşi.

Prezentă cu stand propriu, Asociaţia Macedonenilor din România a adus în faţa unui public numeros (estimat de organizatori la 20.000 de participanţi) informaţii despre comunitatea macedoneană din România, despre tradiţiile şi obiceiurile moştenite de la înaintaşi, dar şi despre proiectele de viitor.

Surpriza zilei a constituit-o prezenţa domnului Gl.Lt.(rtr.) av. Ion Dobran, eroul aviator de 100 de ani, care nu a contenit să vorbească despre delicioasele plăcinte macedonene, pe care a avut ocazia să le savureze la aniversarea domniei sale din februarie acest an.

Prezentă la eveniment, doamna deputat Mariana Venera Popescu a vorbit despre obiectivele Asociaţiei Macedonenilor din România, realizările comunităţii în plan intercultural şi educaţional, pentru transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor către tânăra generaţie de macedoneni.

Prezentarea costumului traditional macedonean de către Dalia Stancu, cântecele interpretate de aceasta şi dansurile macedonene au fost deosebit de apreciate de către public, care a răsplătit ansamblul SONŢE şi Asociaţia Macedonenilor din România cu aplauze şi felicitări!

ДРУШТВОТО НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД РОМАНИЈА – КРАЈОТ НА НЕДЕЛАТА ИСПОЛНЕТ СО НАСТАНИ!

Крајот на неделата штотуку помина, етничките Македонци од Друштвото на Македонците во Романија беа присутни на два значајни интеркултурни настани: Фестивалот „ Азбуката на соживотот “ – Плоешти и Аеронаутикашоу 2019 – Букурешт.

Организиран од Грчката унија на Романија, Фестивалот „Азбуката на соживотот “,ги здружува секоја година, во Плоешти, националните малцинства од Романија, во кралството на музиката и танци.

На официјалното отворање на фестивалот, македонската заедница ја претставуваа г-ѓата пратеник Маријана Венера Попеску и г-дин Еуген Гхергхел – секретар на Друштвото на Македонците во Романија.

Ансамблот Сонце на Друштвото на Македонците од Романија се представи на фестивалската сцена, воодушевувајќи ја публиката присутна во голем број, со еден добро структуриран спектакол, кој ги комбинираше традиционалните танци со убавите македонски песни, изведени со талент од солистката Делиа Станку.

Како и секогаш, Македонците од Романија ги донесоа спецификите на македонската заедница кон сите, и беа наградени со аплауз од јавноста, но и со благодарност од страна на организаторите.

Една од најважните настани на кој што беше домаќин Букурешт, Аеронаутикшоу 2019 се одржа, како и секоја година, на езерото Мории, штандовите на учесниците се наоѓаа во паркот Крангаши.

Присутни со свој штанд, Друштвото на Македонците во Романија донесео пред големата публика (проценета од организаторите на 20 000 учесници) информации за македонската заедница во Романија, за традициите и обичаите што ги наследиле од предците, но и за идните проекти.

Изненадувањето на денот беше присуството на г-дин Г.Л. (ав.) Ав. Јон Добран, 100-годишниот херој авијатичар, кој не престана да зборува за вкусните македонски пити, што имаше можност да ги проба на неговота годишнина во февруари оваа година.

Присутна на настанот, г-ѓата Маријана Венера Попеску зборуваше за целите на Друштвото на Македонците во Романија, достигнувањата на заедницата на интеркултурно и образовно ниво, за пренесувањето на традициите и обичаиѝте на младата генерација Македонци.

Презентацијата на традиционалната македонска носија од страна на Далиа Станку, песните изведени од неа и македонските танци беа особено ценети од јавноста, која го награди ансамблот СОНЦЕ и Друштвото на Македонците во Романија со аплаузи и честитки!