Sfinţii Chiril şi Metodie sunt consideraţi până astăzi părinţii unei culturi care a schimbat istoria lumii. Frații Chiril și Metodie sunt cunoscuți mai ales pentru dezvoltarea alfabetului glagolitic, care a fost folosit ca să ducă literatura și cultura creștină printre slavi, în propria lor limbă. Cu unele adăugiri ale ucenicilor și cu schimbarea numelui în alfabetul chirilic, în cinstea Sf. Chiril, acesta este folosit în prezent de majoritatea popoarelor slave.

Св. Кирил и Методиј до денес се сметаат како родителите на културата која ја смени историјата на светот. Браќата Кирил и Методиј се познати особено за развојот на глаголицата, која се користела за да им донесе христијанската литература и култура меѓу Словените, на нивниот сопствен јазик. Во моментов, со некои додатоци на учениците и со промена на името на кирилица, во чест на Св. Кирил, оваа азбука ја користат повеќето  од словенските народи.