Alexandru Macedonski (14 martie 1854–24 noiembrie 1920) a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană. Supranumit „Poetul Rondelurilor”, inspirându-se din literatura franceză, Macedonski a fost primul reprezentant al Simbolismului în literatura română, inițiatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul” şi a susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o polemică permanentă cu junimiștii – Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. Pe de altă parte, Alexandru Macedonski a încurajat, la începuturile activității lor scriitoricești, numeroși tineri talentați, printre care George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

În memoria sa şi pentru a continua acţiunea de promovare a tinerilor scriitori talentaţi, începând din 2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, în fiecare an, Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski”, adresat atât scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor cu unul sau mai multe volume editate, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România, din ţară şi din străinătate.

Întrucât poetul Alexandru Macedonski este de origine macedoneană, concursul se adresează şi scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor minorităților etnice din România, cetăţeni români, care vor să participe la acest festival organizat sub egida A.M.R.

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Pentru secţiunea POEZIE:

 

Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite un grupaj de 10 poeme, în 3 exemplare, însoţite de motto, în plic închis, în care se va introduce un alt plic pe care se va scrie motto-ul ataşat poemelor, iar în interior se vor scrie, pe coală albă, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.

Concurenţii care au debutat în volum vor trimite 2 exemplare din ultima carte editată, însoţite de un plic în care sunt menţionate, de asemenea, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.

 

Pentru secţiunea PROZĂ:

 

Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite un text de maxim 10 pagini, în 3 exemplare (proză scurtă, fragment de roman), însoţit de motto, în plic închis, în care se va introduce un alt plic pe care se va scrie motto-ul ataşat textului, iar în interior se vor scrie, pe coală albă, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.

Concurenţii care au debutat în volum vor trimite 2 exemplare din ultima carte editată, însoţite de un plic în care sunt menţionate, de asemenea, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.

Înscrierile pentru concurs se pot face până la data de 27 mai 2019, data poştei.

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Asociaţiei Scriitorilor din Oltenia și din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

 

PREMIILE ACORDATE

 

Pentru secţiunea POEZIE – autori de cărţi:

 

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

 

 

Pentru secţiunea POEZIE – debutanţi:

 

Premiul I: 500 lei;

Premiul II: 400 lei;

Premiul III: 300 lei.

 

 

Pentru secţiunea PROZĂ – autori de cărţi:

 

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

 

Pentru secţiunea PROZĂ – debutanţi:

 

Premiul I: 500 lei;

Premiul II: 400 lei;

Premiul III: 300 lei.

 

Premianţilor li se vor asigura toate condiţiile pentru a participa la festivitatea prilejuită de acordarea premiilor, care va avea loc la Bucureşti, în 8-9 iunie 2019.

Premianţii se obligă se fie prezenţi la acordarea premiului sau să trimită un reprezentant. Nu se decontează şi cheltuielile de transport pentru câştigătorii care au domiciuliul în străinătate.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa: Asociaţia Macedonenilor din România, str. Thomas Masarik nr. 29, sector 2, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.212.09.23 şi pe site-ul www.asociatia-macedonenilor.ro