Asociaţia Macedonenilor din România, prin reprezentant legal – Preşedinte Laura Elen Rogobete Cristescu, ca urmare a solicitărilor privind furnizarea de informaţii de interes public, primite din partea mai multor jurnalişti şi în virtutea apărării dreptului la liberă exprimare, emite următorul :

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la reprezentarea minorităţii macedonene în Parlamentul României

În spaţiul online a apărut, în luna decembrie 2017, un aşa zis “comunicat de presă al conducerii AMR”, prin care se afirma, în mod fals, că “Asociația Macedonenilor din România (AMR) anunță că a retras oficial sprijinul acordat deputatei Mariana Venera Popescu”.

Acest aşa zis “comunicat de presă“, preluat pe parcursul anului 2018 de către presă, nu a reprezentat poziţia oficială a Asociației Macedonenilor din România, nu a existat vreo hotărâre sau decizie a organelor de conducere ale asociaţiei (Adunare Generală, Consiliu Director, Preşedinte), care să stea la baza acestui anunţ.

Deşi nu este indicat semnatarul acestui anunţ, în urma cercetărilor efectuate de către noi, a reieşit că acest fals comunicat a apărut la iniţiativa fostei Preşedinte a AMR, Dumitrescu Constantina, în prezent exclusă din asociaţie pentru activităţi contrare intereselor AMR.

Faţă de această situaţie de fapt expusă mai sus, Asociația Macedonenilor din România afirmă că reprezentul minorităţii macedonene în Parlamentul României, desemnat de asociaţie, a fost şi este doamna Deputat Mariana Venera Popescu, din anul 2016 şi până în prezent, fără întrerupere.

Acest ultim aspect a fost consfinţit prin d.c. 4023A/26.10.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 811/300/2018, nelăsând loc de vreo interpretare.

Având în vedere că prin răspândirea acestei informaţii (ştiri) false se încalcă Codul Deontologic al Jurnaliştilor, respectiv Cap. 5 “Corectitudine” şi Cap.6 “Verificarea Informaţiilor”, considerăm că preluarea (citarea) articolului fals trebuie să înceteze imediat, deoarece sunt aduse prejudicii de onoare, reputaţieşi imagine, atât asociaţiei cât şi reprezentantului asociaţiei în Parlamentul României, d-na Deputat Mariana Venera Popescu, fapt interzis de lege, prin art.30 pct.6 din Constituţia României şi art.252-257 din Codul Civil.

Prin acest comunicat de presă dorim să transmitem opiniei publice informaţii reale, legale şi corecte, în condiţiile în care în mass-media înca se vehiculează informaţii false legate de acest subiect.

 

Preşedinte AMR

Laura Elen Rogobete Cristescu