ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

Bucureşti – Thomas Masaryk, nr. 29, sector 2

Telefon : 021 – 212.09.22

Fax : 021 – 212.09.23

CUI: 13449134

NR ONG 2709/A/2003

            Avand in vedere :

  •  Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a membrilor A.M.R. Nr.3/23.04.2018, desfasurata la sediul A.M.R. din Craiova, in data de 23.04.2018, ora 12.00 , sedinta fiind fiind statutara prin prezenta a 269 de membri, personal sau prin reprezentant, din totalul de 382 de membri cu drept de vot la data de 23.04.2018, hotararile fiind luate cu majoritatea simpla indeplinita;
  • Prevederile OG 26/2000 precum si prevederile art.18, art.20, art.23 si art.25 coroborate cu prevederile art.28 din Statutul Asociatiei, s-au hotarat urmatoarele :

Art.1

S-a hotărât modificarea art. 25 din Statut, cu privire la structura si componenta Consiliului Director, noua forma fiind :

“ Consiliul Director este format din 5 membri, respectiv Presedinte, Prim vicepresedinte, doi vicepresedinti si secretar. Membrii alesi sa ocupe aceste functii sunt :

Presedinte – d-na Rogobete Cristescu Laura Elen;

Prim Vicepresedinte – d-na Popescu Maria Venera;

Vicepresedinte – d-l Mihajlov Marjan;.

Vicepresedinte – d-l Tolea Gheorghe;

Secretar – d-l Gherghel Eugen;

Art.2

In temeiul art.18 din Statutul Asociatiei, s-a hotarat infiintarea unei comisii de cenzori, compusa din urmatorii 3 membri :

  1. Porojan Amalia Mirela, expert contabil ;
  2. Frânculescu Petrișor Dani;
  3. Tudor Liliana .

Art.3

S-a hotărât excluderea din Consiulul Director a functiei de Presedinte de Onoare cu drept de vot .

Art.4

S-a hotărât retragerea calității de Președinte de Onoare acordată d-nei Dumitrescu Constantina, urmând ca această calitate să rămână doar în ceea ce o privește pe fondatoarea Liana Dumitrescu.

În baza acestei hotărâri se va redacta act adițional la Statutul AMR.

Pentru semnarea Actului Adițional se împuternicește d-l Popa Andrei.

Adoptată azi,                                                                                                                      Presedinte de ședință

23 aprilie 2018                                                                                             D-na Rogobete Cristescu Laura Elen