• Reprezentarea publică, promovarea şi ocrotirea intereselor etniei macedonene din România;
  • Aprofundarea, cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei macedonenilor;
  • Apărarea şi lărgirea drepturilor individuale ale membrilor minorităţii macedonene din România;
  • Întărirea raporturilor de colaborare româno-macedonene.