La mulţi ani tuturor macedonenilor şi mai ales celor care sunt şi au fost alături de Asociaţia Macedonenilor din România, de deputat Liana Dumitrescu, de preşedintele organizaţiei, Constantina Dumitrescu, de Laura Rogobete, şi vă rugăm să primiţi urările noastre de bine şi un Crăciun pe stil vechi fericit!

За многу години на сите македонци особено на оние кои се и беа близу до Друштвото на Македонците од Романија, до пратеник Лиана Думитреску и претседателката на организацијата Константина Думитреску, до Лаура Рогобете и ве молам да ги примите нашите добри мисли и Среќен Божиќ по стар стил!URAREA ÎNGERILOR

Zorii dimineţilor
Se slobod din înaltul cerului
Şi din ei coboară Îngerii Luminii
Ca să pună în inimile voastre pace,
Iubire, iertare, bucurie,
Lăsând să curgă Cornul Abundenţei
Peste puterea iubirii şi a iertării,
De care este multă nevoie în mileniul trei,
Astfel umplând cupa Răsăritului cu Lumina bucuriei.

Din sufletul unei mame pentru macedonenii din România, macedonenii de pretutindeni şi pentru toate vieţuitoarele întregului Pământ.

30 decembrie 2014
Constantina Dumitrescu


АНГЕЛСКА ЧЕСТИТКА

Утрински зори
Слободни низ небесни височини
Од нив се симнува Ангел на Светлината
Во мир да донесе во душите ваши,
Љубов,радост, прошка,
Оставајќи да тече плодна полумесечина
Над силата на љубовта и прошка,
Која е толку потребна во третиот милениум,
Полнејќи го пехарот на изгрејсонцето со светлина на радоста.


Од душата на една мајка за македонците од Романија, македонци од целиот свет и за сите жители на земјата.

30 декември
Константина ДумитрескуVideo - evenimente