Catre consiliul de conducere al A.M.R.

Subsemnatul/a cu domiciliul în localitatea , cod poştal , strada , judeţul , tel. , BI/CI , serie , număr emis de , valabil până la data de , născut/ă la data de , în localitatea , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în Asociaţia Macedonenilor din România - sucursala , ca .

Mentionez că am origini macedonene şi doresc să activez în cadrul acestei organizaţii.